torstai 3. tammikuuta 2013

Lapsi - Toinen

Janne Kurki on kirjoittanut tiukan mutta jollain tavalla myös leikkisän puheenvuoron lapsen ja aikuisen suhteesta, siitä aikuisuudesta jota lapsi tarvitsee: Lapsi - Toinen (Apeiron kirjat, 2011; ISBN 978-952-5538-25-0). Kirja on lyhyt, vain 34 sivua, mutta siinä on paljon miettimisen aihetta.

Aikuisen merkitys on tavattoman suuri: "Aikuinen esittelee lapselle kaiken, mitä on, ja kaiken, mitä ei, sekä kaiken, mikä tulee ja menee. Ei ole suurempaa tehtävää."

Helppoa ei ole aikuisella kohdata lapsi, Toinen, jolle aikuinen on se joka kantaa vastuuta: "Lapsen aikuiselle asettama vastuu on ääretön. Vaikka sitä kuinka jaettaisiin, se pysyy aina yhtä äärettömänä. Silti olisi yleensä kaikkien etu, jos tuota vastuuta voitaisiin jakaa ja ottaa vastaan: siitä ja sitä riittää kyllä kaikille halukkaille. En ole vielä tavannut yhtään lasta, jolla olisi liikaa vastuunsa tuntevia aikuisia elämässään, mutta lukemattomia, joilla on lähellään liian vähän aikuisuutensa kantavia aikuisia."

Kurki kirjoittaa poleemisesti, mutta samalla oivaltaen, tuoden esille niitä ilmiöitä joita tässä ajassa meille edessämme on: "Mutta jokainen aikuisuuden puutteesta kärsivä lapsi on läpsäys koko ihmiskunnan kasvoille. Ei ole suurempaa häpeää kuin hylätty, omaan varaansa jätetty lapsi."

Kurki pohtii vanhemmuuden haastetta monelta kannalta, huomaten sen että vanhemmuus, aikuisena oleminen on tehtävä, jossa ei voi onnistua, voi vain epäonnistua, mutta kaikki tavat epäonnistua eivät ole yhtä huonoja.

Merkittävä haaste aikuisen suhteelle lapseen on esimerkiksi alkoholismi, tai miksei jonkin pienempikin vastaava riippuvuus: "Lapsen ja aikuisen välinen perustavat ero on nimenomaan siinä, ettei lapsi kykene käsittelemään ahdistusta, nautintoa eikä separaatiota ilman aikuisen tukea, apua ja turvaa. Jos iältään aikuinen ihminen ei kykene käsittelemään näitä perushaasteita, tämä asettaa hänen vanhemmuudelleen valtavat haasteet. Esimerkkinä tästä ovat nautintoaineet: kun nautintoaineen nauttimisesta tulee paitsi nautintoa, myös ahdistusta ja separaatiota käsittelevä tekijä, ihminen menettää yleensä kykynsä toimia turvallisena aikuisena."

Tässä pienessä kirjassa on paljon pohdittavaa, aikuiselle, suhteessa lapseen, siihen Toiseen joka on tähän maailmaan tullut, joka kerran aina yhtä ainutlaatuisen ihmeellisellä tavalla.

Ei kommentteja: