maanantai 14. toukokuuta 2012

Talouskasvua tärkeämpää - miksi demokratia tarvitsee humanistista sivistystä

Martha C. Nussbaum tarttuu härkää sarvista ja kyseenalaistaa talouselämän talutusnuorassa marssivan politiikan: Talouskasvua tärkeämpää - miksi demokratia tarvitsee humanistista sivistystä (Gaudeamus Helsinki University Press, 2011; suom. Timo Soukola; ISBN 978-952-495-218-7).

Käsillä on hiljainen kriisi, sillä kansakunnat, Suomi mukaan lukien, janoavat aineellisia etuja ja samalla unohtavat todella tärkeiden taitojen kehittämisen: "Kun humanististen tieteiden ja taiteiden asemaa kavennetaan, horjutetaan demokratian perustaa. Vain kriittinen ajattelu antaa mahdollisuuden itsenäiseen toimintaan sekä perinteen ja auktoriteetin sokean mahdin älylliseen vastustamiseen."

Tavarataivas houkuttelee, ja vie ihmiset väärille urille, sillä ihmiset käyttävät tavaroita suojakuorena: "Samalla sielu unohdetaan. Enää ei muisteta, että sielun ulkopuolelle lähtevä ajatus yhdistää ihmisen maailmaan syvällisesti ja monimuotoisesti. Unohdetaan, että toinen ihminen täytyy kohdata sieluna eikä pelkkänä hyödyllisenä välineenä tai omien suunnitelmien esteenä."

Nussbaum korostaa, etteivät humanistinen sivistys ja talous sulje toisiaan pois: "Kukoistava talous edellyttää samoja taitoja, joita aktiivinen kansalainen tarvitsee."

Nussbaum nostaa esille suhtautumisen toisenlaisiin ihmisiin ja sen miten vaikeudet kohdata omia heikkouksia voivat johtaa toisten ihmisten syrjintään: "[L]ähimmäisiään leimaavat ja vainoavat ihmiset usein liittyvät keskinäisen solidaarisuuden kannattelemiksi ryhmiksi. Auktoriteettiin alistuminen kuuluu tavallisesti ryhmäkäyttäytymisen piirteisiin. Luottamus haavoittumattomaksi tulkittuun johtajaan on itsetunnoltaan heikkojen ihmisten yleinen tapa suojata itseään epävarmuutta vastaan."

Itsetutkiskelua, esimerkiksi sokraattista pohdintaa, kannattaa harjoittaa: "Itsetutkiskelua välttävien ihmisten [...] ongelma on, että he ovat usein helposti johdateltavissa. [...] Päättämättömyys yhdistyy usein taipumukseen mukautua auktoriteettien tahtoon ja vertaisryhmän paineeseen."

Oman elämänsä pohtimisen sivuuttaminen tuottaa vaikeuksia suhteissa muihin ihmisiin: "Elämäänsä pohdiskelemattomat ihmiset kohtelevat usein toisiaan epäkunnioittavasti." Mutta rakentava kriittinen ajattelu mahdollistaa toisten ihmisten kantojen ymmärtämisen ja yhteisen näkemyksen etsinnän.

Nussbaumin kirja käsittelee monia vaikeita ja tärkeitä teemoja kuten kasvatusfilosofiaa, koulutusta, eettisyyttä, kriittistä ajattelua, taidekasvatusta ja koulutuspolitiikkaa. Kiitokset teoksen suomentajalle ja julkaisijalle!

Lisäys: Suomen Akatemia uutisoi 21.5.2012, että Martha Nussbaumille myönnettiin merkittävä espanjalainen tiedepalkinto, Prince of Asturias -palkinto.

Ei kommentteja: