maanantai 26. syyskuuta 2011

Voittajajohtoryhmät - 7 askelta tulevaisuuden menestyjäksi

Helena Åhman, Aija Bärlund ja Annika Vatanen ovat tärkeällä asialla kirjallaan Voittajajohtoryhmät - 7 askelta tulevaisuuden menestyjäksi (WSOYpro, 2007). Vaikka lukijaa häiritsee tavaton luettelomaisuus ja rönsyily, löytyy kirjasta paljon olennaista ymmärrettävää monen tyyppiseen johtamiseen.

Monet asiat toistuvat kerta toisensa jälkeen, mikä saa miettimään, onko kirjoittajilta jäänyt huomaamatta tautologia vai olettavatko he että asioita täytyy kerrata, kerrata, kerrata…

No, moni asioista on sellaisia että niitä kelpaa toistaakin, esimerkiksi liittyen johtoryhmän vetäjän rooliin: "Vetäjä luo kokouksiin hyvän tunnelman." "Vetäjä pyrkii varmistamaan, että virheistä opitaan sen sijaan, että etsisi syyllisiä." "Vetäjä kykenee luomaan tapoja, joilla keskustellaan vaikeistakin asioista."

Keskeinen teema kirjassa on johtoryhmän kyky käsitellä hankaliakin asioita monesta näkökulmasta: "Rakentavan erimielisyyden, monipuolisten mielipiteiden ja kyseenalaistaminen salliminen kuuluu […] johtoryhmän haasteisiin. […] Kyseenalaistaminen toimii mallimme peruspilarina."

Toinen tärkeä teema on johtoryhmien sisäänlämpiävyys: "[J]ohtoryhmät eivät kuitenkaan keskimäärin käytä tehokkaasti päätöksenteon apuna tietoa kumppaneilta, asiakkailta ja muilta sidosryhmiltä."

Ne johtoryhmät, jotka menestyvät, "ottavat huonoja huomattavasti useammin omaa henkilöstöä, asiakkaita, yhteistyökumppaneita sekä eri sidosryhmien edustajia mahdollisimman laajasti mukaan tulevaisuuden määrittelyyn, suunnitteluun, ennakointiin ja tekemiseen."

Johtoryhmillä on haasteita, eikä vähiten perinteisiä toimintamalleja kyseenalaistavan "iPod-sukupolven" myötä: "iPod-sukupolvi tuskin sietää käskyttämistä ja toisaalta kertoo mielipiteensä pyytämättäkin. Tulevaisuudessa kilpailemme yhä lujemmin parhaista tyypeistä, käymme entistä suurempaa taistelua ihmisten mielistä ja sydämistä. […] Työn on oltava kiinnostavaa, ihmisten mukavia ja tarjolla on oltava mahdollisuuksia itsensä toteuttamiseen. […] iPod-sukupolvi uskoo vain niihin, jotka todella tarkoittavat sitä, mitä sanovat."

Kirjoittajat ehdottavat sparrauskulttuurin tuomista johtoryhmiin: kysyminen eri tavoin ja eri näkökulmista, ajatuksen päälle rakentaminen ja edelleen kehittely, mielipiteiden esille tuominen, kyseenalaistaminen, erilaisten mahdollisuuksien ehdottaminen, aktiivinen kuuntelu, vastustaminen rakentavalla tavalla, intuition hyödyntäminen ja niin edelleen. Ei hassumpaa!

Samalla johtoryhmän pitää keskittyä oikeisiin asioihin, erityisesti strategiaan ja tulevaisuuteen. Sekä ihmisiin: "Kehitä ihmisosaamista ja puhu ihmisistä: asiakkaista, henkilöstöstä, sidosryhmistä."

Kirjassa on paljon muistilistoja joista osa on hyödyllisiä työvälineitä. Tässä esimerkki tehokkaan johtoryhmätapaamisen tunnusmerkeistä:

 • Tapaamisella on tavoite.
 • Tapaamisella on agenda.
 • Tapaamiseen on valmistauduttu hyvin.
 • Osallistujat tulevat ajoissa.
 • Pysytään asiassa.
 • Pysytään aikataulussa.
 • Kaikki osallistuvat keskusteluun.
 • Tehdään päätöksiä.
 • Tehdyt päätökset toteutetaan ja niitä seurataan.
 • Tapaamisessa on vähän ulkoisia häiriöitä.
 • Osallistujat pystyvät antamaan lisäarvoa.

Ei hassumpi lista!

Ei kommentteja: