torstai 9. helmikuuta 2012

KARTTURI – korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin menetelmäopas

Mitä se kokonaisarkkitehtuuri oikein tarkoittaa? No, tässä on opas joka kertoo kaiken olennaisen, ja vieläpä melko tiiviissä muodossa: KARTTURI – korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin menetelmäopas: Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen (CSC, 2011; ISBN 9789525520-42-2).

Oppaan esipuheessa kerrotaan, mistä kokonaisarkkitehtuurista on kyse: suunnittelumenetelmästä, joka auttaa kehitettäessä palveluja toiminta- ja asiakaslähtöisesti, olkoon sitten kyseessä opetus tai tutkimus. Näin toimintaa voidaan johtaa paremmin: prosessit toimimaan ja laatu paremmaksi. Korkeakoulujen lisäksi opas soveltuu hyvin myös muihin julkishallinnon organisaatioihin.

Entä mitä kokonaisarkkitehtuurilla, tällä suunnittelumenetelmällä, siis käytännössä tarkoitetaan? Kyseessä on kaksi eri asiaa: ”Kokonaisarkkitehtuuri on toisaalta dokumentoitu kokonaiskuvaus organisaation nyky- ja tavoitetilasta. Toiseksi se on keino johtaa ja toteuttaa hallittuja, suunniteltuja muutoksia siirryttäessä nykytilasta kohti tavoitetilaa.”

Tästä käy siis ilmi, että menetelmä on paitsi mainio suunnittelemisen apuväline myös kokonaisvaltainen tapa johtaa palvelujen kehittämistä. Ja olennainen oivallus tässä on se, että tavoiteltava tieto- ja teknologiaympäristö pitää sovittaa hallitusti ja systemaattisesti substanssitoiminnan strategisiin ja operatiivisiin tarpeisiin.

Siis menetelmä pyrkii estämään sen, että mennään IT-hankkeisiin järjestelmä edellä ja vasta myöhemmin mietitään, mitä järjestelmällä olikaan tarkoitus saada aikaan.

KARTTURI-opas on perusteellinen, mutta siitä huolimatta ei siinä kyetä kaikkia suunnittelemisen yksityiskohtia kuvamaan, esimerkiksi tapoja kuvata graafisesti monimutkaisia kokonaisuuksia. Mutta alkuun tällä pääsee kyllä. Ja ennen kaikkea opas auttaa välttämään pyörän keksimistä uudestaan.

Esimerkiksi käsitteistöstä kerrotaan, että pitää hyödyntää kansallisen sanastotyön määrityksiä ja JHS 175 -suosituksen linjauksia ja että käsitemällit pitää sovittaa jo aiemmin tehtyihin käsitemäärityksiin.

Hatunnosto KARTTURI-kirjan tekijöille, tämä on todella tarpeellinen käsikirja.

Ei kommentteja: