tiistai 8. marraskuuta 2011

Johda verkossa – Virtuaalijohtamisen monet ulottuvuudet

Iris Humala kirjoitti tämän teoksen jo muutama vuosi sitten, mutta hyvin se puhuttelee edelleen: Johda verkossa – Virtuaalijohtamisen monet ulottuvuudet (Infor, 2007).

Kirja koostuu lyhyistä kappaleista, joissa mennään melko nopeasti asiaan. Lähtökohtana ovat globaalisti hajautetut organisaatiot, jotka johtavat työntekoa tietoverkossa. Niin, ja lisäksi työskentelytapa on hajautettu, verkostomainen.

Millaista verkostomaisen johtajuuden sitten tulisi olla? Humala esittää lukuisia listoja, jossa puhutaan muun muassa seuraavista johtamisen piirteistä: "suunnan näyttäminen tarinoiden avulla, hyvä fiilis, elämyksellinen johtaminen", "herkkähipiäisten osaajien heimon johtaminen" ja "suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys kunniassa".

Mielenkiintoista on nimenomaan se, että globaalissa, verkostomaisessa työskentelyssä tarvitaan suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä: "Suunnan näyttäminen on johtajan tehtävistä tärkeimpiä. Mitä selkeämmän kartan esimies saa hahmoteltua ryhmänsä kanssa siitä, mihin ryhmä tai yritys toimintaansa suuntaa ja keskittää ja miten se määrittää oman toimintakentän kehitystä, sitä paremmin huomio ja aktiivisuus kohdistuvat tärkeisiin asioihin."

Myös luottamuksen merkitys korostuu: "Tehokkaan verkostotyön yksi avainedellytys on keskinäisen johtajuuden ja luottamuksen kehittyminen. Tarvitaan uusia johtajuustaitoja, jotka edistävät vahvojen ja luottamuksellisten suhteiden kehittymistä verkkoympäristössä."

Humala esittää johtamisviestinnän huoneentaulun, josta yksi poiminta: "Viestintä ei ole vain tietojen siirtoa, se on myös merkityksien luomista, jakamista ja tulkintaa sekä kulttuurisen yhteisyyden luomista!" - Tuossapa sitä haastetta riittää.

Tähän luottamuksen teemaan liittyy syvällisiä piirteitä: "Tulevaisuudessa toimitaan työelämässä yhä enemmän oikeudenmukaisuuden, luottamuksen, inhimillisyyden ja etiikan syvillä asioilla, jotka sijaitsevat ihmisen syvimmässä minuudessa. […] [J]ohtajan on johdettava ihmisiä yhteisillä arvoilla ja säilytettävä luottamuksen inhimillinen puoli, aito arvostus toiseen ihmiseen."

Niin, tähän lainaukseen onkin sopiva päättää. Hyvä kirja!

Ei kommentteja: