keskiviikko 27. lokakuuta 2010

Business Bushido - Johtamisen seitsemän arvoa

Onko tässä kirja sisäisen sankarin etsijöille, vai jotain muuta? Petri Niskasen kirja Business Bushido - Johtamisen seitsemän arvoa (Basam Books, 2007) on omaleimainen kirja johtajuudesta. Teoksen rakenteena on samuraiden seitsemän arvoa. Kirjoittaja pohtii elämän tarkoitusta, tavoitteiden asettamista ja arvojen merkitystä monesta näkökulmasta, paljastaen samalla paljon itsestään, myös heikoista hetkistään.

Luetellaan tässä nyt aluksi nuo seitsemän arvoa, niin tulee se hoidettua alta pois: 1) rehellisyys ja oikeudenmukaisuus, 2) säädyllinen käytös, 3) rohkeus, 4) kunnia, 5) myötätunto, 6) vilpittömyys sekä 7) uskollisuus ja velvollisuudentunto.

Niskanen pureutuu johtamiseen perusarvojen kautta, esittäen paljon kysymyksiä joihin vastaaminen ei kenellekään ole mikään helppo juttu. Tässä muutama esimerkki:

  • Kannustanko ihmisiä ympärilläni mielikuvituksen käyttöön ja luoviin ratkaisuihin, unohtamatta tiedon ja kokemuksen merkitystä päätöksenteossa?
  • Uskallanko tarttua härkää sarvista ja ottaa esiin aiemmin ratkaisemattomia ja pitkään kalvaneita ongelmia?
  • Hyväksynkö sen, että myös minun esittämiäni toimintamalleja saa kyseenalaistaa?
  • Hyväksynkö epärehelliset keinot itselleni jokapäiväisessä toiminnassani?
  • Kysynkö itseltäni päätöksiä tehdessäni, onko tämä oikeudenmukaista kaikkia osapuolia kohtaan?
Vaikka Niskanen ammentaakin paljon japanilaisesta kulttuurista, ei hän ole suinkaan sokea myöskään vanhan japanilaisuuden pimeille puolille, muun muassa tasa-arvon ongelmiin.

Mielenkiintoisia näkemyksiä japanilainen ajattelutapa kuitenkin tuo esille, suhteutetaan niitä sitten suomalaiseen ympäristöön tai globaaliin maailmaan. Niskanen pohtii kaizen-käsitettä, siis asteittaisen, jatkuvan kehitystyön periaatetta: "Valmistele paremmin, tee paremmin, tee parannuksia ennen kuin asiat ovat huonolla tolalla, koska jos emme sitä tee, emme kykene kilpailemaan niinde kanssa jotka tekevät."

Niskanen nostaa puutarhan vertauskuvaksi johtajuudelle: "Kasvattaja, johtaja ja esimies antaa ihmisille ympärillään tilaa oivaltaa ja hankkia kokemuksia. Hän ravistelee hedelmätarhansa puita niistä huolehtien, ei liian rajusti vaan kärsivällisesti. Hän on myös valmis tuulettamaan omai ajatuksiaan eikä sulje silmiään ympärillään puhaltavilta muutoksen taifuuneilta."

Yhteenveto: Lyhyt, omaperäinen, paljastava kirja johtajuudesta. Hyviä kysymyksiä, joihin vain aika voi antaa vastauksia, ja kasvu: "Kasvu on ainoa todiste elämästä."

Ei kommentteja: