tiistai 30. lokakuuta 2012

Architecture Principles - The Cornerstones of Enterprise Architecture

Danny Greefhorst ja Erik Proper ovat kirjoittaneet mielenkiintoisen, tosin melko teoreettisen kirjan kokonaisarkkitehtuurista: Architecture Principles - The Cornerstones of Enterprise Architecture (Springer, 2011; ISBN 978-3642202780).

Kirjassa annetaan kokonaisarkkitehtuurille montakin määritelmää, ja samalla määritellään teoksen tarkoitus, joka pyrkii olemaan kohtalaisen kattava esitys kokonaisarkkitehtuurimalleista ja niiden käytöstä:

The purpose of enterprise architecture is to align an enterprise to its essential requirements. Its meaning is that it provides a normative restriction of design freedom toward transformation projects and programs. Key elements of enterprise architecture are concerns, models, views, architecture principles and frameworks. Enterprise architecture addresses the properties that are necessary and sufficient for it to be fit for its mission. Architecture principles are the cornerstones of enterprise architecture. They fill the gap between high-level strategic intents and concrete designs. They provide an anchor in a sea of change.


Otetaan tähän vielä muutama määritelmä:

ARCHITECTURE These properties of an artifact that are necessary and sufficient to meet its essential requirements.

ENTERPRISE-ARCHITECTURE The architecture of an enterprise. As such, it concerns those properties of an enterprise that are necessary and sufficient to meet its essential requirements.

REFERENCE-ARCHITECTURE A generalized architecture, based on best-practices.


Kirjassa puhutaan tietenkin myös arkkitehtuuriperiaatteista, kohdearkkitehtuurista ja niin edelleen.

Kirjoittajien mukaan kokonaisarkkitehtuurissa muodostetaan yrityksen (tai julkishallinnon organisaation) kehittämisestä "insinöörimäinen" (engineering based) tehtävä, jossa on kolme keskeistä tekemisen polkua: Asses, Aim ja Act. Nämä kolme A-alkuista verbiä voisi kääntää suomeksi diagnoosiksi, tähtäämiseksi ja toteuttamiseksi.

Arkkitehtuuriperiaatteiden määrittämiseksi kirjoittajat esittelevät seuraavat lähtökohdat:

Goals & objectives targets that stakeholders seek to meet‚ many of these will be embedded in the strategy of the enterprise.

Values fundamental beliefs shared between people in an enterprise.

Issues problems that the organization faces in reaching the goals.

Risks problems that may occur in the future and that hinder the enterprise in reaching its goals.

Potential rewards chances and their potential reward for enterprises.

Constraints restrictions that are posed by others inside or outside the enterprise, including existing normative principles.


Riippuen tilanteesta periaatteet voivat olla yleisiä tai yksityiskohtaisia: "Goals & objectives are targets that stakeholders within and outside an enterprise seek to meet. They can be very high-level, such as decrease costs. They can also be very specific, such as decrease IT development costs with 10 % within one year."

Kirjassa käsitellään myös organisaatiokulttuuria ja sitä, että insinöörimäinen ajattelu, joka on kokonaisarkkitehtuurin lähtökohtana, ei ole ainoa tapa hahmottaa organisaation ja sen kulttuurin kehittämistä ja muutosta. Tässä yhteydessä kirjoittajat puhuvat eri "värisistä" ajattelumalleista, mistä esimerkkinä vihreä ja valkea ajattelumalli:

Greenprint thinking is based on the idea that people change when they are motivated, and one enables them to learn and increase their leaming abilities. In this mindset changing is very close to learning, and the end-result is strongly dependent on the ability to learn.

Whiteprint thinking is based is on the fact that things also change by themselves, and that change is a permanent process. This process can be controlled by taking away obstacles, critically observe, interpret what is going on and focus on meaning. Meaning, motivation and will of individuals and groups prevail.


Kuten sanottu, kirja on melko teoreettinen, ja koska kokonaisarkkitehtuuri on mallien ja soveltamistapojen osalta hyvinkin hajanainen alue, ei kirjasta sinänsä ole käsikirjaksi tai yleispäteväksi analyysiksi kokonaisarkkitehtuurimenetelmän käytöstä. Kiinnostavia näkökulmia se joka tapauksessa tarjoaa.

Ei kommentteja: