torstai 30. kesäkuuta 2011

Ilmastonmuutos käytännössä - Hillinnän ja sopeutumisen keinoja

Anne Virtanen ja Liisa Rohweder ovat toimittaneet perusteoksen ilmastonmuutoksen vaikutuksesta Suomeen: Ilmastonmuutos käytännössä - Hillinnän ja sopeutumisen keinoja (Gaudeamus, 2011). Teos lähtee kestävän kehityksen - siis taloudellisen kasvun - lähtökohdasta: "ilmastonmuutoksen hillintää toteutetaan siten, että se hyödyntää samanaikaisesti sekä ympäristöä, taloutta että hyvinvointia."

Myös vaihtoehto eli degrowth mainitaan: "Tämän ajattelutavan keskeinen tavoite on taloudellisen kasvun kutistaminen. [...] Degrowth-ajattelu on vastakkainen kestävän kehityksen kanssa, sillä vaikka kummassakin tavoitteena ovat ympäristöongelmien hillitseminen ja ympäristön tilan parantuminen, niin kestävä kehitys perustuu talouskasvun ajatukseen ja degrowth-näkökulma kasvun vähentämiseen."

Haasteita riitää: "Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen sille tasolle, että yli kahden asteen lämpötilan nousu voidaan välttää, vaatii yhteiskunnilta paljon ja huomion kiinnittämistä ei-fossiilisiin polttoaineisiin."

Tieteellinen tieto sekä teknologiset ja taloudelliset instrumentit eivät yksinään riitä: "[N]äiden soveltaminen käytäntöön välittyy kulttuurin ja yksittäisten ihmiset ja yhteisöjen maailmankatsomuksen kautta." Helppoa haasteeseen tarttuminen ei ole: "Ilmastonmuutos poikkeaa olennaisesti muista tähän mennessä kohdatuista ympäristöongelmista, sillä ilmastonmuutoksen riskit, laajuus ja epävarmuudet ovat aikaisempia kriisejä huomattavampia ja sen kielteiset vaikutukset ovat nyt maailmanlaajuisia."

Kirjassa todetaan: "[A]inoastaan toimimattomuus ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on anteeksiantamatonta - niin nykyisten kuin tulevien sukupolvien näkökulmasta."

Siispä: tärkeä kirja tärkeästä aiheesta. Teksti voisi olla joiltakin osin elävämpää ja konkreettisempaa, mutta itse asia kirjasta välittyy. Ja ehkä asiallinen teksti on loppujen lopuksi paras keino vaikuttaa ihmisten maailmankatsomukseen.

Ei kommentteja: