torstai 16. kesäkuuta 2011

Virasto-oloja suursiivoamaan

Miten valtio toimii, ja voisiko se toimia tehokkaammin? Näihin kysymyksiin tarjoaa vastauksia Sami Karhun kirja Virasto-oloja suursiivoamaan - Valtionhallinnon rationalisointi- ja kehittämistyö 1940-luvulta 1990-luvulle (Valtiovarainministeriö, 2006).

Kirja toimii valtiovarainministeriön hallinnon kehittämisosaston historiikkina, mutta samalla se kuvaa Suomen kehitystä sodan ajoista näiden päivien kynnykselle. Mutta mikä on mielenkiintoista on se, miten samanlaisina jotkut asiat ovat pysyneet, esimerkiksi ajatus valtionhallinnon toiminnan tehostamisesta ja tuloksekkuuden parantamisesta.

Kirjan esipuhe alkaa lainauksella Urho Kekkosen kirjeestä 15.6.1943 perheelleen: "Tänään olin ensimmäistä päivää uudessa toimessani." Kekkonen hyppäsi valtakunnanpolitiikan sivuraiteelta korkeaan virkaan, virastoasiain valtuutetuksi. Kekkosen tehtävänä oli toimia hallituksen ja valtionvarainministeriön apuna valtion hallinto-olojen rationalisoimiseksi.

Kirja kertoo polveilevasta työstä, joka ei aina oikein edistynyt, eikä edes tehtävä ollut aina selvästi määritelty, osin tarkoituksellisestikin, kun varottiin sekaantumasta poliittisen tason kysymyksiin.

Kirjassa on runsaasti muista yhteyksistä tuttuja virkamiehiä ja poliitikkoja. Joillekin rationalisointi oli pieni askel isommassa uratavoitteessa; joillekin kyseessä oli elämäntyö. Helppoa rationalisointi ei ollut, vaikka tilanne oli kova: kaikesta piti säästää mistä vain kyettiin.

Ja vaikka puhuttiin teurastamisesta ja häikäilemättömistä supistamissuunnitelmista, lopputulos oli usein niukka. Korkeintaan saatiin kulujen kasvu hidastumaan tai ehkä jopa pysähtymään. Mutta ehkäpä tämäkin oli riittävästi, ainakin jälkiviisaana voi ajatella että hyvinhän Suomi nämä vuosikymmenet loppujen lopuksi selvisi.

Karhun kirja on mielenkiintoinen johdatus valtionhallinnon rationalisointiajatteluun, joka tuntuu olevan vahvoilla tänäkin päivänä. Ehkä kuitenkin nyt osataan ajatella tuottavuudesta moniulotteisemmin, ei pelkästään rahallisen säästön näkökulmasta.

Toisaalta: hyvin osattiin aiemminkin ajatella. Tässä lainaus Urho Kekkoselta 26.5.1944: "Kun valtion aparaattia tutkitaan siinä tarkoituksessa, että saadaan sen toiminta tehokkaaksi, on ideana se, että on saatava selville lyhin tie valtiontahdon, lainsäätäjän tahdon ja sen toteuttamisen välille. Se selvittämiseksi on järjestettävä yksityiskohtaisia tutkimuksia siitä, miten työn teknillinen suoritus on järjestetty, mitä eri työvaiheita siihen kuluu ja miten työ olisi järjestettävä, että se olisi metoodisesti yksinkertainen, asiallisesti selvä, ajallisesti joutuisa, kustannustensa puolesta halpa, vaikutukseltaan tehokas ja sellainen, että se ottaa huomioon kokonaisuuden edun."

Ei kommentteja: