tiistai 8. helmikuuta 2011

Tutkimuksen tietoaineistot

Tutkimuksen tietoaineistot -hankkeen loppuraportti luovutettiin opetusministeri Henna Virkkuselle tänään. Raportti ilmaisee yhteisen tahtotilan jolla tietovarantojen tiedot saadaan laajasti koko yhteiskunnan käyttöön.

Luovutuksen teki hankkeen puheenjohtaja Ilkka Niiniluoto. Paikalla oli useiden ministeriöiden edustajia sekä hankkeessa mukana olleita. OKM:llä on tiedote aiheesta.

Luovutustilaisuudessa ministeri kehui työryhmän työtä ja aprikoi, että loppuraportin ehdotuksiin ei liity kovin suurta hintalappua. Tästä aiheesta syntyi keskustelua, sekä tarvittavien toimenpiteiden laajuudesta että siitä hyödystä, mitä tutkimustiedon parempi saatavuus saa aikaa yhteiskunnalle: voidaan tehdä parempia päätöksiä ja tarttua nopeasti ajankohtaisiin kysymyksiin ja ongelmiin.

Vuosi sitten julkistettu väliraportti ja tämä loppuraportti ovat merkittävä askel eteenpäin tutkimusaineistojen hyödyntämiseksi Suomessa.

Tässä julkaisutiedot hankkeen loppuraportista:

Tieto käyttöön

Tiekartta tutkimuksen sähköisten tietoaineistojen hyödyntämiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:4

Ja tässä lainaus raportin tiivistelmästä:

Suomella on merkittävässä määrin ainutlaatuisia julkisen sektorin tietoaineistoja sekä kansainvälisesti korkealaatuista osaamista sähköisiä tietoaineistoja runsaasti tuottavilla tutkimusaloilla. Kansallisen selvityksen mukaan osa julkisesti rahoitetuista tietoaineistoistamme on kuitenkin tällä hetkellä vaikeasti löydettävissä, saatavissa tai hyödynnettävissä.

Ja mitä on tarkoitus tehdä asioiden korjaamiseksi? Näin raportissa:

Keskeisimpiä toimenpiteitä ovat tahtotilan ilmaiseminen hallitusohjelmassa, tietoaineistoasiaa tutkimuksen näkökulmasta edistävän poikkihallinnollisen koordinaatioryhmän perustaminen, tutkimuksen tietoinfrastruktuurin suunnittelun käynnistäminen laajassa yhteistyössä eri osapuolien kesken sekä lakiuudistukset jotka edistävät tietoaineistojen laajempaa käyttöä.

On mukava, että asioita saadaan valmiiksi. Mutta hengähtämään ei paljon ehditä, sillä seuraavaksi pitää lähteä toteuttamaan hankkeen hahmottelevaa tulevaisuutta. Tehtävää riittää, mutta ei muuta kuin tartutaan toimeen. Hyvä tästä tulee!

Ei kommentteja: