keskiviikko 30. maaliskuuta 2011

Cloud computing - palvelut verkossa

Immo Salo on kirjoittanut napakan kirjan pilvipalveluista: Cloud computing - palvelut verkossa (WSOYpro, 2010). Olen käsitellyt pilvipalveluja aiemminkin. Kirjallisuutta aiheesta on ilmestynyt runsaasti suomeksikin - miten Salon kirja pärjää verrattuna muihin?

Kirja keskittyy pilvipalvelujen yritysnäkökulmaan, siis siihen miten pilvipalveluja voi omassa toiminnassa hyödyntää, ei juurikaan pilvipalvelujen tarjoamiseen. Petteri Heinon Pilvipalvelut (Talentum, 2010) on mielestäni kirjana parempi, tosin sitäkin vaivaa sama, keskeneräisyyden ja katkelmallisuuden ongelma. Mutta joiltakin osin Salo on kyllä tuonut esille uusia näkökulmia, ja vaikka kokonaisuus on hiukan hajanainen, tämä kirja täydentää Heinon teosta. Yhdessä näistä saa hyvän ja ajankohtaisen käsityksen pilvipalveluista.

Kirjassa on paljon kaavakuvia, jotka selkeyttävät tekstiä, tai ainakin auttavat kirjaa selaavaa lukijaa hakeutumaan itseään kiinnostavien teemojen äärelle. Esimerkiksi kuva 1.8 pilvipalvelujen hallinnasta on yksinkertainen ja hyvä, ja tuo hyvin esille hallinnan osa-alueet: tietoturva, käyttöoikeuksien hallinta ja konfigurointi; mittaaminen, seuranta, raportointi ja laskutus; työtaakan jakaminen; poikkeamien ja virheiden seuranta sekä järjestelmän ylläpito.

Kirja on jossain määrin luettelomainen, käyden läpi tarjontaa, mikä on lukijalle hiukan puuduttavaa mutta toisaalta asiasta selvitystä tekevälle varsin hyödyllistä tietoa. Mukana on myös laskelmia pilvipalvelujen kannattavuudesta, mutta näihin Salo ei mene syvällisemmin sisälle, vaikkakin tosin esittää joitakin kriittisiä kommentteja. Myöskään käytännön esimerkkejä Suomessa tehdystä pilvipalvelujen käyttöönotosta ei kirjasta erityisemmin löydy.

Teoksena kirja on hyvä paketti pilvipalveluista, ehkä kuitenkin lähinnä täydentämään muuta käytössä olevaa kirjallisuutta.

Ei kommentteja: