tiistai 19. huhtikuuta 2011

Tuliko Suomen mallista Tanskan malli?

Tanskan tutkimusinfrastruktuurien tiekartta on valmistunut. Aivan raportin lopussa on osuus e-Science -aiheesta, otsikkona osuudessa on "Reorganisering og styrkelse af dansk e-Science".

Tässä yhteydessä todetaan seuraavaa: "Der etableres en ny samlet national organisation, der har ressourcer og kompetencer til at understøtte Danmark som e-Science nation. Organisationen skal udvikle nye virkemidler, der kan håndtere udfordringerne omkring highperformance- computerfaciliteter, netforbindelser, rådgivning og uddannelse af nye brugere, lagring af videnskabelige data og cloud computing."

Jos nyt tuota tekstiä oikein ymmärrän, tässä perustetaan uudenlainen kansallinen keskus Tanskaan, sellainen jossa on riittävästi resursseja nostaa Tanskan profiilia e-Science -alueella. Siis Suomen malli (= CSC) Tanskaan?

Tanskan tiekarttaa on tulkittava tanskalaisista lähtökohdista, mutta taustalta on nähtävissä Tanskan e-Science -osaamisen näivettyminen keskitetyn toimijan puutteessa. Nyt Tanskassa ollaan rakentamassa uutta osaamispohjaa, joka pystyy kansallisen tason näkemyksen muodostamiseen ja yhteistyön rakentamiseen. Ja melko modernilla tavalla, mukana on niin tutkimusdata kuin pilvilaskentakin.

Olisiko keskitetyn ratkaisun taustalla osittain myös Suomen CSC:n suhteellisen nopea nousu tutkimuksen e-infrastuktuurin näkyväksi toimijaksi EU-tasolla? Tanska on jäänyt selvästi jälkeen.

Toinen merkittävä lähtökohta on se, että moni tutkimuksen aihealue tarvitsee e-infrastruktuurin osalta luotettavaa ja skaalautuvaa vastuunkantajaa. Pienillä resursseilla ei kumpikaan oikein onnistu, varsinkin kun osaamisen tarpeet - esimerkiksi tutkimuksen tietoaineistojen hallinnoimiseksi - kehittyvät hurjaa vauhtia.

Todellisten hyötyjen saavuttaminen edellyttää kokonaisvaltaista näkemystä. Ei riitä vain yksittäisten tutkimusalueiden haltuunotto, vaan aineistot ja työnkulut täytyy rakentaa tieteenvälistä tutkimusta ajatellen. Siinä on haastetta, niin Tanskassa kuin Suomessa.

Ei kommentteja: