tiistai 9. syyskuuta 2014

Jarno Limnéll, Klaus Majewski ja Mirva Salminen: Kyberturvallisuus

Jarno Limnéll, Klaus Majewski ja Mirva Salminen tarttuvat ajankohtaiseen aiheeseen ja kertovat niin valtiollisesta teleurkinnasta kuin haktivistien tempauksista tietoverkoissa: Kyberturvallisuus (Docendo, 2014; ISBN 978-952-291-047-9).Suomessa havaittiin vakoiluohjelma ulkoasiainministeriön verkossa, mikä nosti tietoturvan ja tietotekniikan avulla tapahtuvan vakoilun lehtien otsikoihin pitkäksi aikaa. Ukrainan kriisin myötä on puolestaan päästy seuraamaan informaatiosodankäynnin todellisuutta, kun eri lähteistä tulevaa tiedustelutietoa levitetään ja väritetään kriisin osapuolten tarkoitusperien mukaisesti, ja samaan aikaan verkon aktivistit yrittävät saada selvää siitä mitä todellisuudessa tapahtuu.

Kyberturvallisuus ei ole täysin sama asia kuin aiemmin tutuksi tullut termi tietoturva, mutta samoja elementtejä kyberturvallisuudessakin on mukana, laajemmin käsiteltynä. Asia koskettaa meitä kaikkia.

Teos on selkeä ja kohtalaisen havainnollinen, vaikkakin paikka paikoin melko abstrakti ja korkealentoinen. Otanpa tähän otteen teoksen esittelytekstistä:

Digitalisoitunut yhteiskunta on yhä riippuvaisempi tietoverkkojen toimintavarmuudesta ja turvallisuudesta. Niiden varassa lepäävät kaikille elintärkeät toiminnot, kuten energiahuolto, vedenjakelu, rahahuolto, liikenteen sujuvuus - oikeastaan mikä tahansa nyky-yhteiskunnan perustoiminto. Digitalisoituminen tarjoaa kiihtyvällä tahdilla niin yrityksille, valtioille kuin yksilöillekin uusia ennennäkemättömiä mahdollisuuksia sekä uusia keinoja hyödyntää yhä tehokkaammin vanhoja mahdollisuuksia. Vanhoja tai uusia, mahdollisuudet eivät koskaan avaudu ilman niihin liittyviä riskejä. Ei edes digitaalisessa "nollien ja ykkösten maailmassa". Mahdollisuuksien hyödyntäminen vaatii tänä päivänä kyberriskien ja -turvallisuuden huomioimista strategisella ja operationaalisella tasolla sekä näiden ohjaamista joustavasti mukautuvalla teknologialla. Vaikka täydellistä riskittömyyttä tai turvallisuutta tuskin tullaan koskaan saavuttamaan, esiin nousevat mahdollisuudet ja uhkat tasapainottava kyberstrategia on tulevaisuuden välttämätön toimintaedellytys. Tämä kirja keskustelee monille vieraasta bittien maailmasta tutuin termein ja hienostelematta. Kirjan ensimmäinen osaa avaa, mistä kyberturvallisuudessa oikeastaan on kysymys ja miksi se koskettaa meitä kaikkia. Toinen osa taas tarjoaa lukijalle käytännön ohjeita tasapainoisen kyberstrategian rakentamiseksi sekä digitaalistuvan maailman riskien pienentämiseksi.

Ei kommentteja: