torstai 12. syyskuuta 2013

Hanna Kuusela ja Matti Ylönen: Konsulttidemokratia - miten valtiosta tehdään tyhmä ja tehoton

Hanna Kuusela ja Matti Ylönen osuvat moneen kertaan herkullisesti nappiin kuvatessaan valtiossa ja julkishallinnossa vallalla olevaa kehitystä: Konsulttidemokratia - miten valtiosta tehdään tyhmä ja tehoton (Gaudeamus, 2013; ISBN 978-952-495-290-3).Teos on ollut suosittu, tätä kirjoittaessa varauksia on 90 ja teoksesta on saatavilla Helmetistä 73 kappaletta.

Kirjoittajat pohtivat asioita pätevästi. Tässä esimerkkinä avoimen tiedon aihepiiriin liittyvää pohdintaa, joka osuu ihan nappiin:

Valtionhallinnosta on löytynyt ainakin periaatteellista tahtoa poistaa teknisiä pullonkauloja. Valtioneuvosto teki maaliskuussa 2011 periaatepäätöksen julkisen sektorin digitaalisten tietoaineistojen saatavuuden parantamisesta ja uudelleenkäytön edistämisestä. Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa luvattiin lisätä "julkishallinnon tietojen yhteiskäyttöä", sekä saattaa tietoaineistot "koneluettavassa muodossa avoimesti saatavile ja jatkokäytettäviksi".

Toinen kysymys on, missä määrin julkisten sektorin tietoja avattaessa muistetaan ottaa huomioon koko päätöksenteon ja palvelujen tuotannon ketju eli myös yksityinen sektori. Julkisen hallinnon avoimuudesta puhuminen rajoittuu yleensä virkamiehiin ja ministeriöihin, jotka "pimittävät" tietoa kansalaisilta. Harva uskaltaa tai hoksaa lähteä vaatimaan, että myös yksityisten yritysten tulisi osallistua näihin talkoisiin.


Pidin kovasti "pelkurivaltion" termistä, joka tuntuu selittävän miksi usein tuntuu siltä kuin valtiota vähäteltäisiin, vaikka valtion kansalaisille tarjoamat palvelut ja valtion tehtävä ei mikään pikku juttu ole, eikä valtion merkitystä ja valtiolle työskentelevien ihmisten osaamista ja työhönsä paneutumista tulisi vähätellä:

Konsulttidemokratian luotsina onkin pelkurivaltio, joka vie työntekijöidensä ylpeyden osaamisestaan. Yksikään menestyvä yritys ei väheksyisi työntekijöidensä tehokkuutta kuten tuottavuusohjelmassa on tehty. Kun pelkurivaltio huomaa tämän itsetuntovajeen, se yrittää korjata ongelmaa ostamalla palveluita voimaannuttamiskonsulteilta.


"Pelkurivaltion sijana tarvitsemme rohkean valtion", toteavat kirjoittajat, ja tähän toiveeseen on helppo yhtyä.

Ei kommentteja: