maanantai 10. joulukuuta 2012

Strategisen johtamisen käsikirja

H. Igor Ansoffin kirja johtamisesta osoittautui kiinnostavaksi, vaikka sen ilmestymisestä on jo lähes 30 vuotta: Strategisen johtamisen käsikirja (Otava, 1984; ISBN 951-1-08041-5).

Kirja on Suomen oloihin muokattu (lyhennetty versio) alkuteoksesta Implanting strategic management. Alkuperäisestä käsikirjoituksesta teoksen on lyhentänyt Markku Lahdenpää, suomentaja on Matti Lainema ja kuviot on kääntänyt Pertti Ailio.


Teos kiinnosti, vaikkakin osin teksti on jäänyt ajan hampaisiin. Toisaalta teos kertoo siitä, mistä monet nykyisin johtamisessa fraaseiksi muodostuneet termit ovat alunperin lähtöisin, kuten esimerkiksi ajatus heikoista signaaleista.

Näin Ansoff määrittelee, mistä kirjassa on kyse: "Strateginen johtaminen on järjestelmällinen lähestymistapa hoitaa yleisjohdon keskeisin vastuu: asemoida ja suhteuttaa yritys ymparistöönsä niin, että hallitaan yllätykset ja varmistetaan yrityksen jatkuva menestys."

Tässä on kyse varsin hienovaraisista asioista, joilla on kuitenkin iso merkitys. Ansoff pohdiskelee syntyjä syviä, kuten esimerkiksi sanojen strategia ja päämäärät välistä eroa: "Strategia ja päämäärät näyttävät samankaltaisilta, koska molempia käytetään projektien karsintakriteereinä. Kuitenkin ne ovat erilaisia. Päämäärät ovat tavoitteita, jotka yritys yrittää saavuttaa kun taas strategia kuvaa keinoja, joilla tavoitteisiin aiotaan päästä."

Monessa kohdassa kirja tuntuu olevan edelleen hyvin ajan tasalla, osassa tekstiä taas tuntuu historian siipien havinaa. Kuvauksessa yrityskulttuurin muutoksessa on vähän kumpaakin: "Yrityksen sisällä johtajien perinteinen solidaarisuus alkoi rakoilla. Keskijohto oli yhä vastahakoisempi työskentelemään yksinomaan osakkeenomistajien etujen turvaamiseksi. Uuden polven johtajat eivät enää yksimielisesti tavoittele yrityksen toimitusjohtajan tehtävää. He haluavat sen sijaan yritykseltä enemmän yhteiskunnallista vastuuta ja mahdollisuuksia toteuttaa työssä itseään. Keskijohto samaistuu asiantuntijoihin mieluimmin kuin ylimpään johtoon tai osakkeenomistajiin."

Kyllä tämä tämänkin päivän maailmaan sopii, tosin joskus tuntuu siltä että kehitys on välillä mennyt toiseenkin suuntaan.

Ei kommentteja: