maanantai 7. syyskuuta 2015

Ilkka Ruostetsaari: Vallan sisäpiirissä

Ilkka Ruostetsaari kertoo Suomen eliitistä sekä siitä, kuinka eliitin jäseneksi päästään ja miten asema menetetään: Vallan sisäpiirissä (Vastapaino, 2014; ISBN 978-951-768-438-5)Kirjoittajaa kuvataan teoksen esittelyssä sanalla "eliittitutkija", mikä herätti kahdenlaisia mielikuvia. Mitenkään elitistiseksi teosta ei voi sanoa, pikemminkin päinvastoin. Teos on sellainen joka olisi hyvä kenen tahansa saada käsiinsä, tai ainakin tutkimustyön keskeiset tulokset, erityisesti liittyen eliitin ja kansan väliseen kuiluun.

Onko kuilu leventymässä, vai voisiko ajatella että Suomessa tuloerojen kasvamisesta ja koulutuksen periytyvyydestä huolimatta eliitti ei siltikään ole niin suljettu piiri kuin julkisesta keskustelusta voisi päätellä?

Suomen tunnetuin eliittitutkija professori Ilkka Ruostetsaari tutkii uudessa kirjassaan suomalaisen eliitin ja valtarakenteen muuttumista 1990-luvun alusta 2010-luvulle. Ajanjaksoa ovat leimanneet 1990-luvun alun suuri lama, EU-jäsenyys, vuosituhannen vaihteen nousukausi ja IT-kupla, kansainvälinen finanssikriisi ja euroalueen velkakriisi sekä lukuisat poliittiset skandaalit. Yhteiskunnalliset muutokset ja murrokset ovat vaikuttaneet paitsi kansalaisiin myös vallankäyttäjiin.

Ruostetsaari selvittää, mitkä tekijät edistävät eliitin jäseneksi pääsemistä, ja kuinka eliittiasema säilytetään tai menetetään. Hän tutkii myös eliittiryhmien yhtenäisyyttä: eliittiin nousseiden yhteyksiä yhteiskunnan muihin vaikuttajiin ja eri instituutioihin, heidän asenteellista yksimielisyyttään sekä liikkumista eri eliittiryhmien välillä.

Ei kommentteja: