keskiviikko 30. joulukuuta 2009

Toimivaa tietotekniikkaa 10-20 vuoden kuluttua?

Miksi tietotekniikka on niin paljon hankalampaa kuin reaalimaailma?

Kun nykyään suunnitellaan tehdaslaitoksia, asiakkaalle toimitetaan sekä fyysinen että virtuaalinen laitos. Tietotekniikalla toteutettua virtuaalista laitosta käytetään tuotannon, kunnossapidon ja kehittämisen välineenä.

Vaikka toisin voisi kuvitella, fyysisen laitoksen rakentaminen on helpompaa kuin virtuaalisen. Rakennusten ja koneiden maailmassa asiat on standardoitu. Riittää käyttää valmiita komponentteja ja prosesseja - ja asiat hoituvat.

Tietotekniikan maailmassa on toisin. Standardeja kyllä on, mutta ne ovat usein kypsymättömiä ja keskenään ristiriitaisia.

* * *

Otetaanpa esimerkki. ISO 15926 -standardi pyrkii auttamaan prosessiteollisuutta integroimaan ja jakamaan dataa eri tietokonejärjestelmien välillä.

Käytännön ongelmia kuitenkin riittää. Tyypillisessä laitostoimituksessa on kymmeniä tai satoja eri toimijoita ja alihankkijoita, joista kullakin on omat käsityksensä siitä miten tietojärjestelmät määritellään ja toimivat.

Ongelmia syntyy jo peruskäsitteiden määrittelystä, esimerkiksi siitä mitä "paine" tarkoittaa (maksimi, keskimääräinen, miten mitattuna jne.).

Alan toimijat ovat sitä mieltä, että voi kestää vielä 10-20 vuotta ennen kuin tietotekniikan standardointi alkaa purra ja järjestelmiä voidaan toteuttaa ja kehittää kestävältä pohjalta. Kunhan aluksi päästäisiin ensin edes määrittelemään peruskäsitteistö ja niiden keskinäiset suhteet.

* * *

Sama tietotekniikan ongelma putkahtaa esille valtionhallinnossa, jossa on lanseerattu kokonaisarkkitehtuurin käsite. Taustalla on aiheellinen huoli julkishallinnon tietoteknisten ratkaisujen kestävyydestä ja tehokkuudesta.

Erityisen olennainen on huoli yhteentoimivuudesta, jonka ei voi sanoa oleva hyvällä tolalla. Vain kehittämällä toistensa kanssa yhteensopivia ratkaisuja voi valtionhallinnon tietotekniikan katsoa olevan kestävällä pohjalla.

* * *

Kuten teollisuudessa saadut kokemukset antavat ymmärtää, tietotekniikan yhteentoimivuus on kaikkea muuta kuin helppoa. Tuloksien saavuttamiseen voi mennä 10-20 vuotta. Ymmärretäänkö asian haastavuus?

Ei kommentteja: