tiistai 30. tammikuuta 2018

Anna Hyrske, Magdalena Lönnroth, Antti Savilaakso ja Riikka Sievänen: Vastuullinen sijoittaminen

Anna Hyrske, Magdalena Lönnroth, Antti Savilaakso ja Riikka Sievänen kertovat, mitä termillä "vastuullinen sijoittaminen" tarkoitetaan ja miten käsitettä on erilaisissa yhteyksissä tulkittu: Vastuullinen sijoittaminen (Finva, 2012; ISBN 978-952-5684-38-4).Kirja ei mielestäni ole varsinainen sijoitusopas, vaikka kuvaustekstistä voisi sellaisen käsityksen saadakin. Sen sijaan teos kertoo vastuullisen sijoittamisen periaatteista ja siitä, miten sijoituksia hallinnoidessa tai esimerkiksi sijoitusrahastoa valitessaan voi pyrkiä löytämään vastuulliset vaihtoehdot.

Käsitteistö tällä alalla on jossain määrin haastavaa, enkä tiedä onko tilanne kirjan ilmestymisen jälkeen isommasti selkeytynyt. Hyvää pohdittavaa kirjasta joka tapauksessa löytyy melkoinen annos.Kirja esittelee vastuullista sijoittamista sekä vastuullisen sijoittamisen erilaisia lähestymistapoja ja työkaluja. Kirjassa kerrotaan vastuullisesta sijoittamisesta eri omaisuuslajeissa sekä instituutiosijoittajan että yksityissijoittajan kannalta.

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (PRI) allekirjoittaminen on ajankohtainen kysymys suomalaisille instituutiosijoittajille. Kirja auttaa hahmottamaan vastuullisen sijoittamisen lähestymistapoja ja siten ymmärtämään YK:n periaatteiden sisältöä paremmin. Samalla se antaa ideoita periaatteiden soveltamiseen päivittäisessä sijoitustoiminnassa.

irja auttaa ja tukee vastuullisen sijoittamisen ensi askelien ottamisessa. Sen perussanoma on, että vastuullinen sijoittaminen on mahdollista. Vastuullinen sijoittaminen vaatii perehtymistä ja opettelua, mutta työ on palkitsevaa.

Kirjan tutkimusosioissa esitetään tutkimustuloksia vastuullisesta sijoittamisesta pohjoismaisten eläkesijoittajien keskuudessa ja annetaan vinkkejä relevanteista aihetta koskevista tutkimuksista.

Teos on tarkoitettu niin oppikirjaksi aiheesta kiinnostuneille kuin käsikirjaksi vastuullista sijoittamista aloittaville ja sitä jo tekeville. Vastuullisen sijoittamisen sanaston toivotaan edistävän termien vakiintumista Suomen finanssialalla. Kirjan kirjoittajilla on vankka kokemus vastuullisesta sijoittamisesta sekä eläkesijoittajan, omaisuudenhoitajan että akateemisen tutkijan näkökulmasta.Ei kommentteja: